Jakie są przepisy dotyczące wywozu odpadów budowlanych?

Wywóz odpadów budowlanych to istotny element każdego procesu budowlanego czy remontowego. W Polsce obowiązują konkretne przepisy regulujące sposób postępowania z takimi odpadami, które mają na celu ochronę środowiska. Warto znać te zasady, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji prawnych w razie złamania obowiązujących regulacji.

Wywóz odpadów budowlanych w świetle polskich przepisów

W Polsce obowiązującym aktem prawnym regulującym zagadnienia związane z wywozem odpadów budowlanych jest ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21). Zgodnie z jej przepisami, odpady budowlane są definiowane jako materiały powstałe w wyniku działalności budowlanej, remontowej lub rozbiórkowej, które nie nadają się do dalszego wykorzystania w procesie budowlanym. Do tej kategorii zalicza się między innymi gruz, beton, cegły, drewno, szkło, metale czy tworzywa sztuczne.

Zgodnie z polskim prawem, wywóz odpadów budowlanych w Warszawie i każdej innej miejscowości może być realizowany wyłącznie przez podmioty posiadające stosowne uprawnienia. Właściciel nieruchomości, na której powstały odpady, jest zobowiązany do zorganizowania ich wywozu i przekazania ich wyłącznie specjalistycznym firmom zajmującym się gospodarką odpadami. Przedsiębiorstwa te muszą posiadać odpowiednie pozwolenia na zbieranie, przetwarzanie oraz unieszkodliwianie odpadów budowlanych.

Co zrobić z odpadami po budowie lub remoncie?

W przypadku gdy po zakończeniu prac budowlanych lub remontowych na terenie nieruchomości pozostaje duża ilość odpadów, właściciel powinien podjąć odpowiednie kroki w celu ich prawidłowego zagospodarowania. Pierwszym etapem jest segregacja odpadów – należy oddzielić materiały nadające się do recyklingu od tych, które wymagają unieszkodliwiania. Następnie warto sprawdzić, czy w najbliższej okolicy znajduje się punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który przyjmuje również odpady budowlane. Jeśli tak, można samodzielnie dostarczyć tam niektóre rodzaje odpadów, takie jak np. gruz czy drewno.

W sytuacji, gdy ilość odpadów jest znaczna lub nie ma możliwości samodzielnego ich przewiezienia, warto skorzystać z usług profesjonalnej firmy zajmującej się wywozem odpadów budowlanych. Przed podjęciem współpracy z takim przedsiębiorstwem, warto sprawdzić jego referencje oraz upewnić się, że posiada ono wymagane zezwolenia na prowadzenie tego rodzaju działalności.